Masusing banghay aralin sa araling panlipunan

Ayon kay Abraham Maslow may limang bahagi ang mga pangangailangan ng tao. Bakit kaya mahalaga si Bisiro kay Lito? Handa na po ba kayo? Para sa inyo, totoo ba ito? At ang ikalawang groupo naman ay maglista ng mga bagay na kagustuhan niyo.

Lagyan ng titik na K kung kagustuhan ito at P naman kung pangangailangan. Halimbawa po dito ay an gating pangunahing kailangan tulad ng pagkain,damit at tirahan. Ngayon titingnan natin kung talagang alam niyo na ang pagkakaiba ng pangangailan at kagustuhan.

Tumutukoy po ang mababang uri sa pagnanais ng tao na irespeto ng kapwa samantalang ang mataas ng uri nman po ay tumtukoy sabpagnanais ng tao na igalang ang kanyang sarili.

Pagpapahalaga Ngayon, sa dalawang magkaibang bagay na ating tinalakay. Samantalang ang kagustuhan po ay magbibigay lamang ng pansamantalang kasiyahan. Liza, ikaw ang magbasa. Mag-uusap ang mga mag-aaral sa loob ng labing limang minute 15 minutes ukol sa kanilang sagot.

Masusing Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan

Mga bagay na maaring wala ang isang tao subalit sa kabila nito ay maari parin tayong mabuhay kahit wala ang mga ito katulad na lamang ng Gadgets. At dumako naman tayo sa pinkamatass na antas ng mga pangangailangan.

Ngayon, Upang maintindihan natin at malaman ang teorya ng pangangailangan ay hahatiin ko ulit ang klase sa limang groupo.

Magaling halos lahat sainyo ang gusto magbasa, ngunit isa lang po ang dapat magbasa sa unahan. Isa-isahin sa pinakamababang baiting patungo sa pinakamataas. Ang lahat ng ito ay nakapaloon sa herarkiya ng mga panngangailangan ni Maslow. Paglalahad Matapos ang ginawa nating laro kanina.

Magaling Liza,malinaw ang pagkakabigkas mo ng mga salita. Pagtataya Tukuyin ang mga sumusunod na mga Salita. Tama yun no, Ang ikaapat naman ay ang pangangailangang mapahalagahan ng ibang tao. Dumako naman tayo sa ikalawa.Isang Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan I I. Layunin: mi-centre.comigay ang antas ng lipunan sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga K 5/5(11).

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV-Ekonomiks (Collaborative Learning Approach) I. Layunin: Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nailalahad ang mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng implasyon at ang mga epektong dulot nito.

b. Natutulungan ang sarili bilang bahagi ng. halimbawa ng detalyadong banghay aralin sa filipino Detalyadong Banghay Aralin sa. Filipino 2. I. Layunin.

Sa loob ng isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. natutukoy ang dinaramdam o mensahing ibig ipaalam ng mga hayop; B.

MASUSING BANGHAY SA PAGTUTURO NG ARALING-PANLIPUNAN

Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV – Emerald Lunes - Biyernes ( – ) l. MASUSING BANGHAY SA PAGTUTURO NG ARALING-PANLIPUNAN Ikalawang Baitang I. LAYUNIN Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: maibigay ang mga yamang tao sa pamayanan; masabi ang tungkulin at serbisyo ng bawat yamang tao sa pamayanan; at maipakita ang pagkakaiba sa kaanyuan ng bawat isa.

II. PAKSANG ARALIN. This afternoon, I will now have my demonstration teaching for my Building Bridges Across Social Science Discipline.:) Reviewing my Lesson Plan.

Download
Masusing banghay aralin sa araling panlipunan
Rated 3/5 based on 32 review